Ели Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за третото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант продажби, консултант за 17 имота
02 442 80 01
0879 563 102
страница
 от  2