Ели Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2020 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2019 г. Трето място в категория “Оборот” за 2019 г.
Консултант продажби, консултант за 15 имота
страница
 от  2