Ели Георгиева

ЕРА Шампион за 2019
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2019 г. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2020 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за 2019 г.
Консултант продажби, консултант за 11 имота