Ели Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2021 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант недвижими имоти, консултант за 12 имота