Филис Наумова

ЕРА Шампион за 2023
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за 2023 г. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за 2023 г.
Кредитен консултант