Галина Тенева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 4 имота
0882918862