Геновева Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот от кредити” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот от кредити” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за 2022 г.
Кредитен консултант
0889 106 881
0883 309 911