Геновева Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот от кредити” за първото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот от кредити” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Кредитен консултант
0889 106 881
0883 309 911