Геновева Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Кредитен консултант
0889 106 881
0883 309 911