Георг Начев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток.
Консултант за 14 имота
0877645571
страница
 от  2