Георги Борисов

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток.
Консултант за 6 имота
0894710998