Гергана Динова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2021 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант за 14 имота
страница
 от  2