Христо Тодоранов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 11 имота
0899 966 688
0890 966 684