Ирена Евгениева

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
Консултант за 17 имота

Как бихте се описали с три думи?

Честна, организирана, отговорна.

Как се виждате след пет години?

Успяла.

Любим ...

страница
 от  2