Ирена Евгениева

Ирена Евгениева
Консултант за 32 имота

Как бихте се описали с три думи?

Честна, организирана, отговорна.

Как се виждате след пет години?

Успяла.

Любим ...

страница
 от  3