Ирена Евгениева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 31 имота

Как бихте се описали с три думи?

Честна, организирана, отговорна.

Как се виждате след пет години?

Успяла.

Любим афоризъм/цитат/сентенция?

Човек ...

страница
 от  3