Иван Балчев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант за 3 имота
0886 641 999
0893 004 843