Калоян Чакъров

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Второ място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за 2023 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 27 имота
страница
 от  3