ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2022 г., регион София.
Консултант продажби, консултант за 36 имота
0885 772 455
0882 945 293
страница
 от  3