Катя Найденова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 42 имота
0885 772 455
0884 809 005
страница
 от  4