Константин Иванов

Константин Иванов
Управител, Консултант за 10 имота