Константин Иванов

Константин Иванов
Управител, Консултант за 2 имота