Красимир Бехтерев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2024 г., регион София.
Консултант за 10 имота