Красимир Георгиев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток.
Консултант за 19 имота
страница
 от  2