Красимир Георгиев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 35 имота
страница
 от  3