Лилия Христова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион София.
Кредитен консултант за 6 имота
0889115777
0876444290