Маргарита Николова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион София. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант