Мариам Нишанян

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 8 имота