Мариела Тотева

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 5 имота