Мариета Тодорова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 29 имота
0877 878 879
0879 878 882
страница
 от  3