Марин Маринов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
консултант за 18 имота
страница
 от  2