Мария Гергинова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант за 4 имота
0876 76 76 19
0886 098 860