Мая Кирилова

Мая Кирилова
Консултант за 29 имота

Как бихте описали себе си с три думи?

Коректна, организирана, изпълнителна.

Как се виждате след пет години?

Щастлива и удовлетворена ...

страница
 от  3