Мая Кирилова

Мая Кирилова
Консултант за 27 имота
052 62 52 72
0892 279 595

Как бихте описали себе си с три думи?

Коректна, организирана, изпълнителна.

Как се виждате след пет години?

Щастлива и удовлетворена ...

страница
 от  3