Мая Кирилова

Мая Кирилова
Консултант

Как бихте описали себе си с три думи?

Коректна, организирана, изпълнителна.

Как се виждате след пет години?

Щастлива и удовлетворена ...