Милена Паунова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 9 имота