Момчил Косев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 10 имота
0894 625 282
0894 661 168