Момчил Косев

ЕРА Шампион за 2022
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2022 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2022 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2022 г. Второ място в категория “Оборот” за 2022 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант за 41 имота
страница
 от  4