Момчил Косев

ЕРА Шампион за 2022
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2022 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2022 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2022 г. Второ място в категория “Оборот” за 2022 г.
Консултант за 21 имота
страница
 от  2