Момчил Косев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант за 36 имота
0894 625 282
0894 661 168
страница
 от  3