ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант за 20 имота
0894 625 282
0894 661 168
страница
 от  2