Наргис Бейтулова

Наргис Бейтулова
Консултант за 35 имота
052 62 52 72
0896 873 042

Как бихте се описали с три думи?

Позитивна, упорита, балансирана.

Как се виждате след пет години?

Щастлива.

Любим ...

страница
 от  3