Николай Димитров

Николай Димитров
Партньор, консултант за 4 имота