Николай Димитров

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
Консултант за 9 имота
0899 966 688
0899 966 684