Николай Димитров

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 17 имота
0899 966 688
0899 966 684
страница
 от  2