Николай Димитров

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 8 имота
0899 966 688
0899 966 684