Павел Бургуджиев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион София.
Кредитен консултант