Пенка Сафева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 18 имота
0899 655 555
0878 605 127
страница
 от  2