Петър Мечев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Консултант , консултант за 37 имота
страница
 от  4