Петя Михайлова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 32 имота
страница
 от  3