Петя Петрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 10 имота
0899 966 688
0890 966 680