Продан Проданов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток.
Консултант за 7 имота