Продан Проданов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
Консултант за 7 имота