Продан Проданов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 31 имота
страница
 от  3