Радостин Петров

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
Консултант за 2 имота
0888749337