Радостина Петрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 26 имота
страница
 от  3