Радостина Петрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 18 имота
страница
 от  2