Роман Рудяк

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София.
консултант
+359899832895