Ростислав Недков

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2023 г.
Консултант за 13 имота
страница
 от  2