Розмари Митковска

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 4 имота
0899 966 688
0890 168 886