Румен Станчев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
консултант за 8 имота
0899 655 555
0882 046 652