Румяна Димитрова

Румяна Димитрова
Кредитен консултант
„Екипите винаги постигат повече от всяко едно индивидуално усилие.“