Самуил Златилов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
консултант за 7 имота