Сенер Местан

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 23 имота
082 588 301
0887110021
страница
 от  2