Сенер Местан

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за 2019 г.
Консултант за 2 имота
082 588 301
0887 110 021