Силвия Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 12 имота
+359890168886