Симеона Симеонова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2021 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант за 29 имота
страница
 от  3