Снежана Янкова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София.
Мениджър продажби, консултант за 76 имота
0889 115 777
0884 050 425
страница
 от  7