Соня Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот от кредити” за второто тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за второто тримесечие на 2022 г., регион София.
Кредитен консултант