Соня Сотирова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 9 имота
0877 878 879
0879 878 881