Станислав Николов

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант за 2 имота